... κι άλλα τρίγωνα
Άσκηση 8/9

Χαρακτήρισε το τρίγωνο επιλέγοντας 2 από τις 6 επιλογές που έχεις.