Είδη τριγώνων
Άσκηση 4/9

Χαρακτήρισε το τρίγωνο επιλέγοντας τη σωστή απάντηση.