ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ...ως προς τις πλευρές
Άσκηση 2/9

Σύρε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις εικόνες αριστερά.