ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ...ως προς τις γωνίες
Άσκηση 1/9

Σύρε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις εικόνες αριστερά.