Ασκήσεις
  • Διαλέξτε την άσκηση που θέλετε ή ξεκινήστε τη σειρά των ασκήσεων αρχίζοντας από την πρώτη.

  • Πατώντας  "Ασκήσεις" επιστρέφετε σ' αυτή τη σελίδα

Είδη τετραπλεύρων (αντιστοίχιση)

Άθροισμα γωνιών τετραπλεύρου (συμπλήρωση κενών)

Ιδιότητες παραλληλογράμμων (συμπλήρωση πίνακα)

Περίμετρος τετραπλεύρων (συμπλήρωση κενών)

Εμβαδά παραλληλογράμμων (συμπλήρωση κενών)

Εμβαδά παραλληλογράμμων (συμπλήρωση πίνακα)

Παραλληλόγραμμα - Γενικά (συμπλήρωση πίνακα)