Πολύγωνα

Στοιχεία πολυγώνων

Διάλεξε τη σωστή απάντηση.

 
 1. Από μια κορυφή ενός πολυγώνου μπορούμε να φέρουμε 5 διαγώνιες.
  Ποιο είναι αυτό το πολύγωνο;

  1.   εξάγωνο
  2.   δεκάγωνο
  3.   οκτάγωνο
 2. Το άθροισμα των γωνιών ενός πολυγώνου είναι 540 μοίρες.
  Ποιο είναι αυτό το πολύγωνο;

  1.   εξάγωνο
  2.   πεντάγωνο
  3.   τετράπλευρο

 3. Ποιο πολύγωνο έχει αριθμό τριγώνων 4;

  1.   εξάγωνο
  2.   πεντάγωνο
  3.   τετράπλευρο