Σημαντικές ημερομηνίες

Άσκηση 9/15

Σύρε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Έλεγχος".