Ήρωες και μάχες

Άσκηση 8/15

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Σύρε τις λέξεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στα αντίστοιχα ονόματα των ηρώων που βρίσκονται αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Έλεγχος".