Η επανάσταση ξεκινά

Άσκηση 6/15

Διάλεξε τη σωστή απάντηση