Ιστορικό λεξιλόγιο
Άσκηση 5/15

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο.
Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή".
Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".

        1    2      
              
 3   4              
              
5                
              
 6               
        7        
8          9        
              
  10              
              
              
    11            
              

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. .... συμμαχία (1815), ονομάστηκε η συμμαχία των απολυταρχικών κυβερνήσεων της Ευρώπης, που σκοπό είχε να εμποδίσει τις επαναστατικές κινήσεις
3. Συνοικία ή το σύνολο των αλλοδαπών κατοίκων σε μια πόλη
5. Πνευματική κίνηση του 18ου αι. που στρεφόταν κατά της απολυταρχίας και διαφώτιζε τους πολίτες για τα δικαιώματά τους
6. Υπουργός στην οθωμανική διοίκηση
8. Συνοικία της Κωνσταντινούπολης
9. Ο μη μουσουλμάνος κάτοικος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
10. Ο βασιλιάς των Οθωμανών Τούρκων
11. Μια από τις ελληνικές περιοχές που παρέμεινε αδούλωτη κατά την τουρκοκρατία

ΚΑΘΕΤΑ

2. ..... Φεραίος. Είχε σκοπό της ζωής του την απελευθέρωση της Ελλάδας και των άλλων βαλκανικών εθνών.
4. Πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στην Ευρώπη τον 15ο-16ο αι. που επεδίωκε το ξαναζωντάνεμα του κλασικού πολιτισμού
7. Διάφορες ελευθερίες που παραχώρησε η οθωμανική διοίκηση στους υπόδουλους Έλληνες
8. Γένος, σόι