Κλέφτες και Αρματολοί

Άσκηση 4/15

Σύρε τις λέξεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".