Κοινότητες - Μια μορφή αυτοδιοίκησης

Άσκηση 3/15

Διάλεξε τις σωστές απαντήσεις.
Προσοχή! Υπάρχουν παραπάνω από μία σωστές απαντήσεις!!