Σωστό ή Λάθος;
Άσκηση 2/15

Διάλεξε τη σωστή απάντηση.