Ιστορικό λεξιλόγιο

Άσκηση 15/15 (τελευταία)

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".

1      2           
             
3               
             
   4            
             
 5   6             
             
      7   8        
             
    9           
             
             
    10           
             

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Το διάστημα ανάμεσα στους δύο παγκόσμιους πολέμους.
3. Ελευθερία, απαλλαγή από κάθε εξωτερική εξάρτηση
4. Πολίτευμα όπου η εξουσία ασκείται απολυταρχικά από ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων.
5. Οι περιοχές που βρίσκονται μακριά από τα σημεία όπου γίνεται πόλεμος
7. Κατάληψη ξένης χώρας με πόλεμο, καθώς και το διάστημα που διαρκεί αυτή η κατάληψη.
9. Η διακυβέρνηση μιας χώρας ή περιοχής με δικούς της νόμους αλλά με σχετική εξάρτηση από άλλη χώρα.
10. Οι διωγμένοι από την πατρίδα τους, που καταφεύγουν σε άλλα μέρη

ΚΑΘΕΤΑ

2. Ξαφνική ενέργεια, κυρίως στρατιωτική, που καταλύει το σύνταγμα μιας χώρας.
6. Η απομάκρυνση του βασιλιά από την εξουσία.
8. Συμμαχία Γερμανών, Ιταλών, Ιαπώνων κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο