Σωστό ή Λάθος;

Άσκηση 14/15

Διάλεξε τη σωστή απάντηση