Η Ελλάδα την εποχή του Μεσοπολέμου

Άσκηση 13/15

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά.
Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

   Βενιζέλος      Γεώργιο      Μεταξά      αστάθεια      δικτατορία      εξουσία      φιλοβασιλικοί   

Κατά το Μεσοπόλεμο επικράτησε στην Ελλάδα μεγάλη πολιτική με εξαίρεση την τετραετία κατά την οποία τη διακυβέρνηση της χώρας είχε ο Ελευθέριος . Οι κυβερνήσεις δεν έμεναν για πολύ στην . Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύθηκαν οι και κατάφεραν να ξαναφέρουν τον Β΄. Ο βασιλιάς ανέθεσε την πρωθυπουργία στον Ιωάννη , ο οποίος στις 4 Αυγούστου 1936 επέβαλε .