Σημαντικές ημερομηνίες

Άσκηση 11/15

Σύρε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες ημερομηνίες
Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".