Το Βυζάντιο την εποχή της ακμής (9ος-11ος αι.)
Άσκηση πολλαπλών επιλογών

Διάλεξε τη σωστή απάντησηΤο Βυζάντιο την εποχή της ακμής του (9ος-11ος αι.) εκτός από τα θετικά έχει να παρουσιάσει και αρνητικά στοιχεία.
Για κάθε φράση να επιλέξεις αν είναι ΘΕΤΙΚΗ ή
ΑΡΝΗΤΙΚΗ