Ποιος το έκανε αυτό;
Άσκηση αντιστοίχισης
Σύρε τα ονόματα που βρίσκονται δεξιά
δίπλα στα κείμενα που βρίσκονται αριστερά.