Στα βυζαντινά χρόνια
Άσκηση σύντομων απαντήσεων

Πληκτρολόγησε την απάντηση, έπειτα πάτα "Έλεγχος".
Για βοήθεια πάτα στο κουμπί "Βοήθεια".
Μπορείς να πληκτρολογείς και κεφαλαία.