"ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ"
(Χρυσός αιώνας)

 

Διάλεξε τη σωστή απάντηση