Πολιτεύματα
 

Αντιστοίχισε τα πολιτεύματα με το ποιος ή ποιοι κυβερνούσαν.