"ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ"
 

Ταίριαξε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά με αυτές που βρίσκονται αριστερά.