«Ηρωικά κατορθώματα»
ΓΕΓΟΝΟΣ ή ΜΥΘΟΣ;

Διάλεξε τη σωστή απάντηση

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Ιστορικό γεγονός ονομάζουμε κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου ή φυσικό φαινόμενο που έχει συμβεί κάποια στιγμή στο παρελθόν.
Οι μύθοι ήταν ιστορίες που έπλαθαν οι αρχαίοι με τη φαντασία τους. Σ' αυτές τις ιστορίες διάφορα μυθικά πρόσωπα πραγματοποιούσαν υπεράνθρωπα κατορθώματα με τη συμπαράσταση των θεών.
Πολλές φορές πίσω από αυτές τις φανταστικές ιστορίες κρύβονται πραγματικά ιστορικά γεγονότα.