Μινωική Κρήτη
Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες εικόνες.