Ο άνθρωπος προοδεύει
Άσκηση σύντομων απαντήσεων

Πληκτρολόγησε την απάντηση, έπειτα πάτα "Έλεγχος".
Για βοήθεια πάτα στο κουμπί "Βοήθεια".