Ο άνθρωπος προοδεύει
Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα σ' αυτές που βρίσκονται αριστερά.