ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ

Μεταφορά, παρομοίωση, κυριολεξία

Να χαρακτηρίσεις κάθε φράση πατώντας το ανάλογο κουμπί.
Πριν ξεκινήσεις την άσκηση να διαβάσεις οπωσδήποτε το
βοηθητικό κείμενο

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ
(Μεταφορά - Παρομοίωση - Κυριολεξία)

Μεταφορά
Μεταφορά είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο η σημασία μιας λέξης επεκτείνεται αναλογικά και σε άλλες συγγενικές λέξεις, που έχουν κάποια μικρή ή μεγάλη ομοιότητα μ' αυτήν.

π.χ. Ο Γιάννης είναι χρυσό παιδί (εννοούμε ότι ο Γιάννης είναι πολύ καλό παιδί)


Παρομοίωση
Παρομοίωση είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο για να τονίσουμε μια ιδιότητα ενός προσώπου ή ενός πράγματος, το συσχετίζουμε (συγκρίνουμε) με κάτι άλλο πολύ γνωστό, που έχει την ίδια ιδιότητα αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό.
Στην παρομοίωση χρησιμοποιούμε για τη σύγκριση τις λέξεις: σαν, όπως, λες και, σάμπως, καθώς.

π.χ. Ήταν οπλισμένος σαν αστακός
(θέλουμε να δείξουμε πως είχε πολύ βαρύ οπλισμό, όπως ο αστακός που έχει τις τεράστιες δαγκάνες του)


Κυριολεξία
Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις με την πραγματική (την αρχική) τους σημασία.

π.χ. Ο καφές είναι καυτός
.