Βάλε στη σωστή σειρά το κείμενο!

3:00
   
   
   
                                                              
Βαθμός: