Παίρνω περισσότερα από ένα ίσα μέρη
 

Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση

Σύρε τα κλάσματα που βρίσκονται δεξιά δίπλα στα αντίστοιχα σχήματα αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "
Έλεγχος
".