Παίρνω ένα μέρος από πολλά ίσα μέρη
Ας λύσουμε ένα πρόβλημα..
.

Ο Κώστας είχε έξι (6) κουλουράκια και από αυτά έφαγε το ένα τρίτο.
Πόσα κουλουράκια έφαγε;

Σκέψη: Αφού έφαγε το ένα τρίτο, αυτό σημαίνει πως μοίρασε τα κουλουράκια σε τρία μέρη κι έφαγε το ένα μέρος.

Σχέδιο - Λύση

Συμπέρασμα: Το ένα τρίτο από τα έξι κουλουράκια είναι δύο (2) κουλουράκια.

Απάντηση: Ο Κώστας έφαγε δύο (2) κουλουράκια.


Τώρα κάνε κλικ στα κουλουράκια για να διαλέξεις ...

1) το από αυτά

2) το από αυτά

3) το από αυτά

Κάνε κλικ στο κουμπί "Πώς τα πήγα" όταν τελειώσεις.