Παίρνω ένα μέρος από πολλά ίσα μέρη

Βρες τον παρονομαστή.

Γράψε το σωστό παρονομαστή για κάθε κλάσμα.
Μετά πάτα "
Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.

Θυμήσου ...

Ο Παρονομαστής μας δείχνει σε
πόσα ίσα μέρη χωρίσαμε κάτι.

1


1


1

1 

1