Παίρνω ένα μέρος από πολλά ίσα μέρη
 

Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση όπως στο παράδειγμα

Σύρε τα κλάσματα που βρίσκονται δεξιά δίπλα στα αντίστοιχα σχήματα αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "
Έλεγχος".