Ισοδύναμα κλάσματα

Βάψε κόκκινα τα κουτάκια

  Κάνε κλικ στα κουτάκια για να κάνεις
ισοδύναμα τα κλάσματα
       
=
   

  Κάνε κλικ στα κουτάκια για να κάνεις
ισοδύναμα τα κλάσματα
         
=
   

  Κάνε κλικ στα κουτάκια για να κάνεις
ισοδύναμα τα κλάσματα
     
=
   

Κάνε κλικ στο κουμπί "Πώς τα πήγα" όταν τελειώσεις.