Ζωγραφίζοντας με συμμετρία

Ζωγραφική με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και το λογισμικό Revelation Natural Art.

Χρησιμοποιήσαμε δύο άξονες συμμετρίας.

Τάξη: Δ΄Τμήμα: 2

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Γιάννης Σαλονικίδης

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε τις δημιουργίες μας!

Ζωγραφίζοντας με συμμετρία

Ζωγραφίζοντας με συμμετρία