Το ταξίδι του μικρού πρίγκιπα… στο σχολείο των παιχνιδιών και των αξιών

“Το ταξίδι του μικρού πρίγκιπα…στο σχολείο των παιχνιδιών και των αξιών”

Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο σχολικό σύστημα ΠροΘεΣυ και κατά την περσινή σχολική χρονιά στόχευε στην  υιοθέτηση από τους/τις μαθητές/τριες της αξίας του σεβασμού στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια παιχνιδιών και στην αξιοποίησή τους ως μέσων συμπερίληψης. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε προς δύο κατευθύνσεις.

Η πρώτη κατά τις ώρες διδασκαλίας, όπου οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια, τα οποία περιέχονταn σε σακίδια με ημερολόγιο συμβάντων και εποπτικό υλικό.

Η δεύτερη υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα. Κάθε τμήμα ασχολούνταν με διαφορετικό παιχνίδι ανά μέρα, το οποίο προμηθευόταν από «τη γωνιά του μικρού πρίγκιπα». Για την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, τη διάχυση της δράσης και τη συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, δημιουργήθηκε σχετικό συνεργατικό padlet, όπου αναρτήθηκε πολυμεσικό υλικό.

(Padlet: https://padlet.com/nasoufipk/mm90k44cwo858zng)

Τη φετινή σχολική χρονιά το πρόγραμμα γενικεύθηκε στις σχέσεις μαθητών μέσα από όλες τις ευκαιρίες συνεργασίας κι όχι μόνο από το παιχνίδι. Επίσης υπάρχει συνεργασία και κοινό πλάνο δράσης με το 21ο Δημοτικό Σχολείο, με το οποίο συστεγαζόμαστε.

Επίσης και φέτος συνεργαζόμαστε με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των σχολείων μας, o οποίος μας δώρισε 17 καινούριες μπάλες για τις ανάγκες των παιχνιδιών στην αυλή.

Το νέο υλικό και οι δράσεις μας αναρτώνται επίσης σε συνεργατικό padlet.