3η Ενδοσχολική Επιμορφωτική συνάντηση 2021-22

Με τις “Τεχνικές διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων τάξης” ασχοληθήκαμε στην 3η ενδοσχολική επιμορφωτική μας συνάντηση που έγινε στις 16-03-2022 με επιμορφωτές τον κ. Τσιβά Αρμόδιο και τον κ. Χάλιο Ηλία.  Σε συνέχεια των δύο προηγούμενων επιμορφωτικών συναντήσεων που δημιούργησαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική πράξη, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, οι οποίες είχαν ως σκοπό να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο των παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών μας συμπεριφορών/δεξιοτήτων που μπορούν να συμβάλλουν στην “αποτελεσματική” διαχείριση της τάξης. 

Ο κ. Τσιβάς εστίασε στους παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό παιδαγωγικό κλίμα και ιδιαίτερα στις στρατηγικές πρόληψης-αντιμετώπισης “προβληματικών” συμπεριφορών, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα χαρούμενο, γόνιμο μαθησιακό περιβάλλον για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ανέλυσε με γλαφυρό τρόπο τα στοιχεία που θα έπρεπε να διέπουν μια οικοσυστημική προσέγγιση και είναι, κατά την άποψή του, τα εξής:

 • Συνέπεια
 • Αποφυγή εκνευρισμού – Διατήρηση ηρεμίας
 • Αυτοπαρατήρηση
 • Συνεργασία
 • Όρια – Κανόνες
 • Στόχοι
 • Αλήθεια
 • Εστίαση
 • Επιμονή
 • Επανεκκίνηση
 • Εναλλακτικές επιλογές
 • Χιούμορ
 • Χρήση λογοτεχνίας
 • Στερεότυπα – Αντιλήψεις – Στάσεις
 • Ανατροπή

Ο κ. Χάλιος μας παρουσίασε τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην αρμονική συνύπαρξη των παιδιών στο σχολείο. Δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της αυτοεκτίμησης, ο ομιλητής προσπάθησε να φωτίσει την αρνητική συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο και πως οι συνθήκες που επικρατούν στην οικογένεια μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες στάσεις του. Στη συνέχεια, μας παρουσίασε ένα πραγματικό περιστατικό και οι εκπαιδευτικοί με βιωματικό τρόπο “έπαιξαν” τους ρόλους του ψυχοθεραπευτή και των μελών της οικογένειας όπου παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Με αυτό τον ευχάριστο και συνάμα εποικοδομητικό τρόπο έκλεισε η συνάντηση, αφήνοντας σε όλους/όλες ένα αίσθημα ικανοποίησης από όσα ακούστηκαν κι ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής δράσης.