Εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα: “Η χρήση και η αξιοποίηση του Διαδικτύου από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου”

αφίσα εκδήλωσης