1η Ενδοσχολική επιμόρφωση 2021-22

Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των προγραμματισμένων επιμορφωτικών δράσεων του σχολείου στις 10-02-2022 η 1η ενδοσχολική επιμόρφωση με τίτλο: 

« Έγκαιρος εντοπισμός και διαχείριση παιδιών με προβληματική συμπεριφορά»   

(Διαχείριση μαθητών μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας)

με ομιλήτρια την ψυχολόγο του Δικτύου ΑΛΦΑ κ. Ελευθερία Σπυροπούλου.

Στόχος: πρόληψη, προαγωγή ψυχικής υγείας

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

  • Παιδιά έχουν ξεχάσει πώς να είναι μαθητές, κανόνες ξεχάστηκαν εντελώς
  • Παιδιά δεν διαβάζουν στο σπίτι, ξεχνάνε τα βιβλία τους, παίζουν πολλές ώρες στον υπολογιστή
  • Ένταση / πολλές συγκρούσεις
  • Απλανές βλέμμα, αδιαφορία, απάθεια,  περισσότερο στα αγόρια
  • Προβλήματα στις πρώτες τάξεις ( Α/Β)
  • Παιδιά δεν παίρνουν χαρά από το σχολείο
  • Διαπροσωπικές σχέσεις προβληματικές
  • Περιορισμός , π.χ. η μάσκα ενοχλεί περισσότερο τα μεγαλύτερα παιδιά (Ε/ΣΤ)