Δημιουργία εικόνων τεχνητής νοημοσύνης από την Ε’ και Στ’ τάξη

Οι μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων δημιούργησαν εικόνες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Playground AI, το DALL-E και το kidgeni, 

και τα αναρτήσαμε σε ένα padlet που δημιουργήσαμε. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, χρειάστηκε να μεταφράσουμε από Ελληνικά σε Αγγλικά, όταν το εργαλείο ΤΝ δεν ανταποκρινόταν στην ελληνική προτροπή. Έτσι, οι μαθητές εξοικειώθηκαν και με την χρήση του Google Translate.

Συζητήσαμε επίσης θέματα ασφάλειας, προκαταλήψεων, τις αρχές που διέπουν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, την δεοντολογία, την ηθική και τους καλούς τρόπους στο διαδίκτυο. Οι αναρτήσεις μας συνεχίζονται!

 

Made with Padlet