Εργασία της Ε’ τάξης με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης (Α.Ι.: Artificial Intelligence)

.

Οι μαθητές των τμημάτων  Ε1, Ε2 & E3 εργάσθηκαν με το PowerPoint και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ΤΝ PlaygroundAI  για να φτιάξουν παρουσιάσεις με θέμα τη φιλία, στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ (Τεχνικές Πληροφορικής και Επικοινωνιών), και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους θα το δείτε παρακάτω.

Η συζήτηση για την ηθική χρήση της ΤΝ (τεχνητής νοημοσύνης) και τους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται, συνεχίζεται και θα εξακολουθήσει να μας απασχολεί για πολύ ακόμα, εντός και εκτός τάξης.

Οι fake φωτογραφίες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλουν όλο ένα και περισσότερο στη ζωή μας, δημιουργώντας από τη μία εντυπωσιακές εικόνες, αλλά παράλληλα και προβλήματα στη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τον τελευταίο καιρό, οι ψευδείς εικόνες που δημιουργούνται από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης έχουν πολλαπλασιαστεί στα κοινωνικά δίκτυα. Εν προκειμένω, λογισμικά όπως το Midjourney, το Dall-E ή το Stable Diffusion, ικανό να δημιουργεί εικόνες σε λίγα δευτερόλεπτα, από απλές λέξεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι φωτογραφίες περιέχουν κραυγαλέα ή και όχι τόσο, λάθη νοηματικά ή ανατομικά. Αυτό πρέπει να επισημαίνεται και να διορθώνεται.

Η εργασία των παιδιών σε μορφή ψηφιακού βιβλίου:

και σε video: