4η Ενδοσχολική Επιμορφωτική συνάντηση 2021-22

Με την 4η ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο “Επίλυση συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων στο σχολείο” ολοκληρώσαμε τον κύκλο των επιμορφωτικών μας δράσεων για το σχολικό έτος 2021-22. Εισηγητής της ενδοσχολικής ήταν ο κ. Σταύρος Γρόσδος, ο οποίος είναι κι ο ένας από τους δύο συγγραφείς του βιβλίου  “Επίλυση συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων στο σχολείο και στην τάξη”. Η παρουσίαση παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πέρα από θεωρητικά ζητήματα οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην επιμόρφωση κλήθηκαν να ασχοληθούν με την μελέτη περιπτώσεων διαχείρισης συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα.