«Φάρος είναι το φωτεινό σημείο στο σκοτάδι που αποτελεί ένα από τα βασικά σύμβολα της ναυτικής ιστορίας»

Πολιτιστικό πρόγραμμα της  ΣΤ2  τάξης που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2020–2021, με στόχο τη γνωριμία των μαθητών /τριών με τους πέτρινους φάρους της πατρίδας μας και την ιστορία τους στο πέρασμα των χρόνων.

Οι φάροι δεν είναι μόνο ένας οδηγός για τα πλοία, αλλά αποτελούν επίσης μέρος του περιβάλλοντος και του πολιτισμού μιας χώρας. Μερικοί από αυτούς είναι το σύμβολο μιας χώρας και μπορούν να μας πουν πολλά για τους ανθρώπους που ζουν κοντά στη θάλασσα.

Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός : Αντωνίου Νικόλαος

Πολιτιστικό πρόγραμμα της  ΣΤ2 τάξης