Προτεινόμενες Δραστηριότητες ΤΠΕ για ασύγχρονη επικοινωνία

Οι παρακάτω εργασίες είναι για το μάθημα της Πληροφορικής για την εβδομάδα 30 Μαρτίου με 3 Απριλίου 2020. Οι δραστηριότητες που προϋποθέτουν την χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι προαιρετικές. Κάποιες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν και από κινητό. Αν συναντήσετε δυσκολίες, μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από γονείς ή συγγενείς. Ο σκοπός είναι να αισθανθείτε καλά και δημιουργικά και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αγχωθείτε.

Πιστεύω ότι οι οδηγίες είναι αρκετά αναλυτικές.

Παρακάτω ανεβάζω τους συνδέσμους με τις προτεινόμενες δραστηριότητες Πληροφορικής για την 2η εβδομάδα: 6 εώς 10 Απριλίου.

  • Για Α’ και Β’ τάξη

Προτάσεις για δραστηριότητες Πληροφορικής 2ης εβδομάδας

  • Για Γ’ και Δ’ τάξη

Προτάσεις για δραστηριότητες Πληροφορικής 2ης εβδομάδας

  • Για Ε’ και Στ’ τάξη

Προτάσεις για δραστηριότητες Πληροφορικής 2ης εβδομάδας

 

Προτεινόμενες δραστηριότητες Πληροφορικής για το διάστημα των διακοπών του Πάσχα: