“Παράξενα ζώα του πλανήτη μας”

Οι μαθητές της Ε‘ τάξης αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο και δημιούργησαν παρουσιάσεις με το PowerPoint με θέμα: “Τα παράξενα ζώα του πλανήτη μας”, στο μάθημα της Πληροφορικής. Στη συνέχεια εξασκήθηκαν στο να κάνουν οι ίδιοι την παρουσίαση με τη βοήθεια του βιντεοπροτζέκτορα στους συμμαθητές τους και στον δάσκαλό τους, μια δεξιότητα που απαιτεί σύνθετες τεχνικές και ικανότητες, οι οποίες γίνονται όλο και πιο αναγκαίες στο σύγχρονο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον.