Ο τοίχος με τα σοφά ρητά του Ε’1

 Οι μαθητές του Ε’1 δημιούργησαν ένα ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων με το padlet, κατά τη διάρκεια του μαθήματος ΤΠΕ.

Ο ψηφιακός διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να αναρτούν και να δημοσιεύουν πολυμεσικό υλικό.  Η πρόσβαση σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε φυλομετρητή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και από οποιαδήποτε κινητή συσκευή, όπως το LapTop, το Tablet και το έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Πρόκειται για ένα ψηφιακό «εργαλείο», στο οποίο οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν σκέψεις σχετικά με θέματα της επιλογής τους. Μοιάζει με ένα κομμάτι χαρτί, με έναν πίνακα ανακοινώσεων αλλά βρίσκεται στο διαδίκτυο.

Το padlet επιτρέπει την κοινή χρήση ενός πίνακα από περισσότερα άτομα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ομαδοσυνεργατικές εργασίες ή projects.

Δημιουργήθηκε με το Padlet