Διαχωριστής χρωμάτων

Ο διαχωριστής χρωμάτων χρησιμοποιεί τον αισθητήρα χρώματος για να αναγνωρίσει το μήκος κύματος τού κάθε χρώματος. Στη συνέχεια τα αντικείμενα μετακινούνται επάνω στον ιμάντα και απελευθερώνονται σε συγκεκριμένες θέσεις ώστε να μπουν στο ανάλογο ποτηράκι. Κάθε φορά ο ιμάντας ακουμπάει σε αισθητήρα πίεσης (λειτουργεί ως διακόπτης) για να ξεκινήσει νέα διαδικασία.