Βαλκανικές χώρες - Πρωτεύουσες

Ταίριαξε τις πρωτεύουσες που βρίσκονται δεξιά με τις αντίστοιχες χώρες αριστερά.