Με τη σελίδα μας "το βήμα των εκπαιδευτικών"  θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους της εκπαίδευσης να καταθέσουν τη δική τους άποψη για διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς..

    Μπορείτε κι εσείς να μας στείλετε το άρθρο σας με e-mail κι εμείς θα το δημοσιεύσουμε.
    Παρακαλούμε στο μήνυμά σας να περιλάβετε τα παρακάτω:

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες ή γραφικές παραστάσεις κλπ. εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κειμένου.
    Το δημοσιευμένο κείμενο θα διατηρεί τη γενική μορφοποίηση και αισθητική των υπολοίπων σελίδων του δικτυακού μας τόπου.
    Ημερομηνία δημοσίευσης θα είναι η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.

 Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο!


 [πίσω]