Ιδιότητες παραλληλογράμμων


1. Γράψε ΝΑΙ στα κενά για να δείξεις ποιες ιδιότητες έχει το κάθε σχήμα.
2. Γράψε ΟΧΙ αν το αντίστοιχο σχήμα δεν έχει αυτές τις ιδιότητες.
3. Μόλις συμπληρώσεις όλα τα κενά, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".


Γεωμετρικό
σχήμα

Όλες οι
γωνίες ορθές
Όλες οι
πλευρές ίσες
Άθροισμα
γωνιών 360ο
Η διαγώνιος
το χωρίζει σε 2 ίσα τρίγωνα

 

Μόλις τελειώσεις μπορείς να πατήσεις εδώ για να δεις τις σωστές απαντήσεις